Bilder från utställningen Vi kommer behövas, vi kommer förbrukas, Lilla galleriet, Göteborgs Konstförening, 2019. Utställningen visades därefter på Teatergalleriet i Kalmar under januari 2020, se bilder nedan. Läs Gunilla Petris text om den utställningen i Barometern här.