Bilder och text från utställningen Du är ett land på Galleri 21, Malmö, 2018.